Doplňkový tematický blok II

DOPLŇKOVÝ TEMATICKÝ BLOK II – PODPORA KOMPETENCÍ VEDOUCÍCH PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ MALOTŘÍDNÍCH ŠKOL

Cílová skupina: vedoucí pedagogičtí pracovníci malotřídních škol

Rozsah vzdělávacího modulového programu: 24 hodin (distanční část 16 hodin, prezenční část 8 hodin)

Distanční materiály jsou volně dostupné v e-learningovém systému LMS UNIFOR: https://unifor.upol.cz/pedagogicka (uživatelské jméno: esfklus, heslo: esfklus2019).

ANOTACE TEMATICKÉHO BLOKU

Doplňkový tematický blok II – Podpora kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků malotřídních škol rozvíjí formou získávání dovedností zejména klíčové kompetence vedoucích pedagogických pracovníků malotřídních škol v oblastech řízení malotřídní školy, budování dobrého jména školy, spolupráce v pedagogickém týmu a aplikace společného vzdělávání; v neposlední řadě rozvíjí kompetence v oblasti legislativního rámce spojeného s působností České školní inspekce či témata, se kterými se v malotřídních školách můžeme setkat a souvisí s oblastí pedagogického působení.

FORMA VÝUKY

Tematický blok je rozdělen na distanční část (16 hodin) a prezenční část (8 hodin).

Distanční část

Distanční část vzdělávacího modulového programu DTB II je koncipována jako 16hodinové samostudium. Pro tyto účely byly vytvořeny distanční vzdělávací materiály, které jsou přístupné v e-learningovém prostředí LMS UNIFOR, případně i zde na webových stránkách v sekci Distanční materiály. Materiály, které účastníci obdrží minimálně s 14denním předstihem, je třeba dopředu nastudovat pro osvojení znalostí, dovedností a vědomostí potřebných k účasti na prezenční části programu, která následuje po distanční části. Součástí distančních vzdělávacích materiálů jsou příklady z praxe, úkoly, cvičení, kontrolní otázky a teoretické vymezení tématu modulu. Účastníci mají k dispozici test s výběrem jedné správné odpovědi, který si mohou opakovaně zkoušet.

Prezenční část

Na základě materiálů nastudovaných v distanční části je realizována prezenční část vzdělávacího modulového programu DTB II.

Prezenční část je vedena zkušeným lektorem formou workshopu zahrnujícího přednášku, diskusi nad danými tématy a příklady dobré praxe a jinými metodami a formami práce. Předpokladem účasti je, že se účastníci důkladně seznámili s výukovými materiály distanční části. Účastníci se prakticky učí sdílet své zkušenosti, navrhovat modely a řešení. Prezenční část klade stejně jako distanční část mimořádný důraz na využitelnost poznatků získaných v pedagogické praxi účastníků. Workshop je koncipován jako jednodenní v rozsahu 8 hodin.

Jiří Kropáč

Mgr. Jiří Kropáč, LL.M., Ph.D.

Napsat komentář