O projektu

Název projektu: Kompetence leadera úspěšné školy

Zkrácený název projektu: KLÚŠ

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008145

Příjemce dotace: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta

Hlavní řešitel projektu: Ing. Alena Opletalová, Ph.D. (e-mail: alena.opletalova@upol.cz, tel.: 585 635 179)

Cíl projektu: Cílem projektu KLÚŠ je tvorba a ověření vzdělávacích modulových programů, vzdělávacích materiálů a odborných metodických materiálů, které budou sloužit ke zvyšování kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků mateřských škol, malotřídních škol, základních škol, středních škol, domovů mládeže a zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a pracovníků institucí poskytující zájmové vzdělávání v pedagogickém vedení.

Cílová skupina: vedoucí pedagogičtí pracovníci mateřských škol, malotřídních škol, základních škol, středních škol, domovů mládeže a zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a pracovníků institucí poskytující zájmové vzdělávání v pedagogickém vedení.

Období realizace projektu: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2021

Jiří Kropáč

Mgr. Jiří Kropáč, LL.M., Ph.D.

Napsat komentář