Konference projektu „Kompetence leadera úspěšné školy (KLÚŠ)“

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

srdečně Vás zveme na konferenci projektu „Kompetence leadera úspěšné školy (KLÚŠ)„,
Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008145, jehož cílem je tvorba a ověření vzdělávacích modulových programů, vzdělávacích materiálů a odborných metodických materiálů, které budou sloužit ke zvyšování kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků mateřských škol, malotřídních škol, základních škol, středních škol, domovů mládeže a zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a pracovníků institucí poskytující zájmové vzdělávání v pedagogickém vedení.

Přihlašování je možné do 20.března.2021.
Účast na konferenci je pro všechny zaregistrované zdarma. Účastníci obdrží osvědčení o účasti.

Přihláška je k dispozici v odkaze https://forms.gle/7dZx2z2CkF3Marum8

Konference KLUŠ
Program konference KLUŠ
Příspěvky na konferenci KLUŠ

Jiří Kropáč

Mgr. Jiří Kropáč, LL.M., Ph.D.

Napsat komentář