Výstupní metodika projektu KLÚŠ ke stažení

Modulový program projektu KLÚŠ lze jednoduše stahovat pomocí hypertextového odkazu. Další možností je navštívit stránky RVP.cz a modulový program jednoduše z vytvořené kolekce stáhnou či přidat k samostudiu do vlastní kolekce uživatele RVP.cz.

RVP.cz a kolekce projektu KLÚŠ
přesměrování na RVP.cz lze jednoduchým klikem do obrázku

Přímý odkaz ke stažení materiálu modulového programu.

Vzdělávací modulový program určený pro vedoucí pedagogické pracovníky zaměřený na pedagogické vedení, podporu malotřídních škol, formativní hodnocení v MŠ a SPgŠ, ZŠ a SŠ, projektový management, vzdělávání ředitelů domovů mládeže a SVČ, vzdělávání vedoucích pracovníků zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a podporu kompetencí vedoucích pracovníků při implementaci digitálních technologií do života školy .

Jiří Kropáč

Mgr. Jiří Kropáč, LL.M., Ph.D.

Napsat komentář